Robotiseren machinefabriek

In het kader van Smart Industry (oftewel: Industry 4.0), waarin de industrie gebruik maakt van de nieuwste informatie en technologische ontwikkelingen, zodat deze efficiënter, flexibeler, kwalitatief beter en tailor made kan produceren, heeft de Nijdra Group zich versterkt met een nieuwe productierobot.

Met deze nieuwe investering in het verder automatiseren en robotiseren van de machinefabriek in Middenbeemster, wordt de output verhoogd met minder mensen en wordt de flexibiliteit vergroot. Via internet, sensortechnologie en nieuwe rekenmethodes moeten fabrieken voortaan in staat zijn om zichzelf snel en automatisch in te stellen op het maken van nieuwe producten. Machines moeten bovendien zelf fouten in het productieproces kunnen ontdekken en corrigeren.

Jeroen Nije, General Manager: “Met intelligente fabrieken en maatwerk geleverd door robots wil Nederland aanhaken bij de internationale maakindustrie. In Duitsland spreken ze over Industry 4.0, oftewel de vierde industriële revolutie. De Smart Industry ontwikkelt zich hier in een razendsnel tempo, maar eigenlijk werken wij al jaren zo. Ons Toolmanagement systeem bijvoorbeeld, waarin alle gereedschappen worden bijgehouden, staat in connectie met ons technisch centrum (TC) waar de CAM-programma’s worden gemaakt. Bij het programmeren wordt dus al rekening gehouden met de aanwezige gereedschappen en/of speciaal te bestellen gereedschappen.”

“Zoals veel bedrijven in de verspanende industrie, worden ook wij geconfronteerd met dalende brutomarges, stijgende loonkosten en de schaarste van goed opgeleide CNC-operatoren. Bovendien vragen onze klanten steeds meer flexibiliteit, en worden de series kleiner. Het is vanuit die veranderende marktsituatie, dat wij met de aanschaf van de robot bij FMI, zorgen voor een substantiële loskoppeling tussen productieoutput en manuren. Met de gebruiksvriendelijke robotsystemen voor het automatisch beladen en ontladen van CNC-machines komen wij tegemoet aan de huidige problematiek en denken daarmee het behoud van de verspanende industrie op lange termijn te garanderen”, sluit Jeroen Nije af.